Informacja dotycząca opłaty za żywienie

    Szanowni Rodzice/Opiekunowie !

Informujemy, iż opłatę za żywienie za miesiąc wrzesień należy wnosić do 10-tego września 2023 r. na numer konta:

45 1240 1154 1111 0010 3577 5109

Wysokość opłaty za żywienie we wrześniu wynosi 170,10 zł.

 

    Karty do stoperka będzie można odbierać od 4 września 2023 r. Opłata za kartę jest pobierana przy jej odbiorze i wynosi 15 zł. Płatność za kartę wyłącznie gotówką.

    Od 4 września do 8 września 2023 r. będzie można zgłosić chęć otrzymania duplikatu karty.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
Przedszkole Samorządowe Nr 83
ul. Strażacka 25
15-687 Białystok 
tel. (085) 6531779
e-mail zsps1@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony