Opłaty

Szanowni Rodzice/Opiekunowie

 

Przypominamy, że opłaty za przedszkole należy wnosić do 10-tego każdego miesiąca.

Bardzo prosimy o uiszczanie opłat na dwa różne konta:

 

Numer konta do wpłaty za POBYT: 12 1240 1154 1111 0010 3577 5024

Numer konta do wpłaty za ŻYWIENIE: 45 1240 1154 1111 0010 3577 5109

 

Dokonanie wpłaty za pobyt i żywienie na jedno konto będzie skutkowało zwrotem do nadawcy nadpłaconej kwoty. Nie ma możliwości przeksięgowania opłat pomiędzy kontami.

Prosimy o terminowe wpłaty. Od wpłat po ww. terminie naliczane są ustawowe odsetki.

Panel logowania do sytemu iprzedszkole tutaj

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
Przedszkole Samorządowe Nr 83
ul. Strażacka 25
15-687 Białystok 
tel. (085) 6531779
e-mail zsps1@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony