Gdy potrzebna pomoc...

Placówki udzielające pomocy członkom rodziny, dzieciom w zakresie doradztwa, terapii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 - ul. Mazowiecka 35, tel. 742 34 34,
  - zaburzenia rozwojowe, trudności wychowawcze, zaburzenia zachowania, zajęcia logopedyczne, porady pedagogiczne, terapia rodzinna;

 2. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi - ul. Mickiewicza 31/2, tel. 732 86 66
  - psychoterapia dzieci i młodzieży, pomoc w likwidowaniu zaburzeń o podłożu nerwicowym, grupy terapeutyczne i edukacyjne dla rodziców;

 3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku - ul. Malmeda 8,
  - różnorodne formy pomocy osobom i rodzinom potrzebującym;

 4. Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Ofiar Przemocy Domowej - ul. Storczykowa 5, tel. 663 56 76
  - poradnictwo, pomoc prawna;

 5. Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny dla ofiar przemocy seksualnej – ul. Dziesięciny 15, tel. (085) 652 54 94, 0 801 000 180
  - poradnictwo, pomoc prawna;

 6. Monar – Poradnia profilaktyczno - konsultacyjny - ul. Berlinga 8, tel. (085) 651 65 64
  - poradnictwo dla rodziców, konsultacje psychiatry i psychologa, artterapia dla dzieci;

 7. Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji „Etap" - ul. Włókiennicza 7, tel. (085) 744 52 24
  - pomoc psychologiczna i pedagogiczna;

 8. Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny PSPiA „Klanza" Oddział Białostocki – ul. Dąbrowskiego 24, tel. (85) 651 04 47
  - wszechstronna i interdyscyplinarna pomoc dzieciom doznającym przemocy, ich rodzinom i opiekunom, pomoc w przeprowadzeniu interwencji w kryzysowych sytuacjach, udzielanie wsparcia psychologicznego dzieciom i osobom dorosłym, prowadzenie poradnictwa rodzinnego;

 9. Oddział Miejski TPD w Białymstoku – ul. Liniarskiego 1 a, Tel. (85) 742 40 54
  - specjaliści pomogą podjąć działania interwencyjne w obronie osób pokrzywdzonych, odnaleźć właściwą drogę prawną w sprawach rodzinnych, poprawić komunikację w rodzinie, odszukać przyczyny niepowodzeń szkolnych, znaleźć sposoby poradzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych rodzin (przemoc w rodzinie, rozwód), rozwinąć umiejętności społeczne dzieci i młodzieży;

 10. Podlaski Oddział Okręgowy PCK - ul. Warszawska 29 tel. 85 741-60-91;

 11. Policja (II Komisariat Policji, Komenda Miejska Policji w Białymstoku, Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku);

 12. Sąd Rejonowy IV Wydział Rodzinny i Nieletnich – ul. Mickiewicza 103, tel. (85) 66 56 510;

 13. Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „Droga" – ul. Proletariacka 21 tel. (85) 652 47 17;

 14. Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska linia" – tel. (022) 668 70 00; http://www.niebieskalinia.pl;
 15. Ogólnopolski bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – tel. 116 111; www.116111.pl;
 16. Rzecznik Praw Dziecka p. Marek Michalak – Warszawa, ul. Śniadeckich 10, tel. (022) 696 55 45, 629 60 79; dziecięcy telefon zaufania: 0 800 12 12 12;

 17. Telefon Zaufania Zatrzymaj Przemoc – 0 800 120 148;

 18. Antynarkotykowy Telefon Zaufania – 0 801 199 990;

 19. Policyjny Telefon Zaufania – 0 801 120 226.
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
Przedszkole Samorządowe Nr 83
ul. Strażacka 25
15-687 Białystok 
tel. (085) 6531779
e-mail zsps1@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony