Kierunek/Misja

NASZE PRZEDSZKOLE:

 • Jest otwarte i przyjazne dzieciom.
 • Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo.
 • Tworzy warunki do zapewnienia indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka.
 • Stwarza bezpieczne warunki do prawidłowego rozwoju i zabawy.
 • Przygotowuje przedszkolaków do dalszego etapu edukacji.
 • Kształtuje właściwe postawy społeczne, uczy tolerancji oraz szacunku dla innego człowieka.
 • Promuje zdrowy styl życia.
 • Kształtuje samoobsługowe umiejętności dzieci potrzebne w codziennych sytuacjach.
 • Organizuje zajęcia dodatkowe rozwijające zdolności dzieci.
 • Zacieśnia współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 • Wspiera rodzinę w wychowywaniu dzieci.
 • Doskonali wiedzę i umiejętności nauczycielek podnosząc ich kwalifikacje.
 • Analizuje i ocenia efekty swojej pracy
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
Przedszkole Samorządowe Nr 83
ul. Strażacka 25
15-687 Białystok 
tel. (085) 6531779
e-mail zsps1@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony