Innowacje, projekty, programy 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 realizowane są następujące innowacje i projekty:

1. “Mali badacze” - innowacja pedagogiczna realizowana przez p. Monikę Kupiec i Ewę Bondaryk w grupie Żabki.

2. "Kolega zza wielkiej wody"- innowacja pedagogiczna realizowana przez p. Justynę Ruminowicz i p. Iwonę Matysiak w grupie Słoneczka.

3.„Przedsiębiorczy przedszkolak”- projekt edukacyjny rozwijający postawę przedsiębiorczą wśród dzieci realizowany przez p. Justynę Ruminowicz i p. Iwonę Matysiak w grupie Słoneczka.

4. „Wróbelka Elemelka poznajemy, z nim przygody dzielić chcemy”- projekt edukacyjny, mający na celu rozbudzanie ciekawości przyrodniczej i poszerzenie słownictwa realizowany przez panie: Justynę Ruminowicz, Iwonę Matysiak, Karolinę MakowskąMonikę Dąbrowską w grupie Słoneczka oraz Smerfy. 

5. „W tekturowym świecie dobrze bawić się będziecie”- projekt edukacyjny kształtujący postawę proekologicznych realizowany przez panie: Justynę Ruminowicz, Iwonę Matysiak, Karolinę Makowską i Monikę Dąbrowską w grupie Słoneczka oraz Smerfy. 

6. „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”- międzynarodowy projekt edukacyjny, mający na celu rozbudzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną realizowany przez panie : Karolinę MakowskąMonikę DąbrowskąMonikę Bućko i Kamilę Baranowska w grupie Smerfy oraz Tygryski.

7. „Mała fabryka eksperymentów”- ogólnopolski projekt edukacyjny, mający na celu poznanie zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń realizowany przez p. Karolinę Makowską, Monikę Dąbrowską w grupie Smerfy.

8. “20 minut dla matematyki” - ogólnopolski projekt edukacyjny, rozwijający kompetencje matematyczne dzieci realizowany przez p. Karolinę Makowską, Monikę Dąbrowską w grupie Smerfy.

9. “Każdy inny- wszyscy równi”- ogólnopolski projekt edukacyjno- społeczny realizowany przez panie: Karolinę Makowską, Monikę Dąbrowską, Ewę Piszczatowską- Pietruczuk oraz Joannę Zaczeniuk w grupie Smerfy i Pszczółki. 

10. “Poznajemy zawody”-projekt edukacyjny. Projekt rozbudza ciekawość dziecka poprzez poznawanie różnych zawodów oraz ich miejsc pracy jak również kształtuje szacunek do pracy i ludzi ją wykonujących realizowany przez p. Kamilę Baranowską i Monikę Bućko oraz  Monikę Kupiec i Ewę Bondaryk w grupie Tygryski i w grupie Żabki .

11. „Z kulturą mi do twarzy-” międzynarodowy projekt edukacyjny, mający na celu tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka realizowany przez p. Karolinę Makowską, Monikę Dąbrowską w grupie Smerfy.

12. „Kilka słów o mnie”-  projekt grupowy, mający na celu lepsze poznanie się nawzajem oraz rozwijanie poczucia własnej wartości realizowany przez p. Karolinę Makowską, Monikę Dąbrowską w grupie Smerfy.

13. “Bawię się z mamą i tatą”- projekt edukacyjno- wychowawczy. Projekt skierowany do rodziców i dzieci, ukazujący zalety wspólnego spędzania czasu, bez multimediów realizowany przez panie: Ewę Piszczatowską- Pietruczuk oraz Joannę Zaczeniuk w grupie Pszczółki. 

14. „Czyściochowe przedszkole” - program edukacyjny. Program pomaga nauczycielom w edukacji i motywowaniu przedszkolaków do codziennego dbania o higienę realizowany przez p. Kamilę Baranowską i Monikę Bućko  w grupie Tygryski.

15. “Zabawy podwórkowe” - projekt edukacyjny zachęcający do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu realizowany przez panie: Justynę Ruminowicz, Iwonę Matysiak, Karolinę Makowską i Monikę Dąbrowską w grupie Słoneczka oraz Smerfy. 

16. “Mamo, tato, wolę wodę!” - ogólnopolski program edukacyjny mający na  celu  wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska realizowany przez p. Kamilę Baranowską i Monikę Bućko  w grupie Tygryski.

17. "ABC Ekonomii dla przedszkolaka” – innowacja pedagogiczna mająca na celu rozwijanie postawy przedsiębiorczości u dzieci w wieku przedszkolnym realizowana przez p. Kamilę Baranowską i Monikę Bućko  w grupie Tygryski.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
Przedszkole Samorządowe Nr 83
ul. Strażacka 25
15-687 Białystok 
tel. (085) 6531779
e-mail zsps1@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony