Rada Rodziców

Informacja o wyborze Prezydium Rady Rodziców w Przedszkolu Samorządowym nr 83

– rok szkolny 2022/2023

   W roku szkolnym 2022/2023 Prezydium Rady Rodziców działającej w Przedszkolu
Samorządowym nr 83 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Białymstoku jest
w następującym składzie:
- przewodnicząca – pani Dominika Brulińska,
- zastępca przewodniczącej – pani Magdalena Pucyk,
- skarbnik – pani Katarzyna Swirydowicz,
- sekretarz, protokolant – pani Magdalena Seweryn.


Skład komisji rewizyjnej:
- przewodniczący – pani Katarzyna Niemyjska,
- członek komisji – pan Michał Wityk.


   Ustalone wysokości składek na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:
- 50 zł za pierwsze dziecko,
- 40 zł za drugie dziecko uczęszczające do Przedszkola Samorządowego nr 83,
- kolejne dzieci uczęszczające do przedszkola zwolnione są z wnoszenia składki.

Pobierz

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
Przedszkole Samorządowe Nr 83
ul. Strażacka 25
15-687 Białystok 
tel. (085) 6531779
e-mail zsps1@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony