Historia przedszkola

Z dniem 1 września 2012 r. Punkt Przedszkolny nr 1 przy Szkole Podstawowej nr 16 w Białymstoku (funkcjonujący od 1 września 2010 r.), na mocy uchwały Nr XXIII/239/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 lutego 2012 r., został przekształcony w Przedszkole Samorządowe nr 83. W związku z powyższym Przedszkole Samorządowe nr 83 i Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku z dniem 1 września weszły w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Białymstoku.

Przedszkole znajduje się w wydzielonej części Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Strażackiej 25. Budynek jest położony w środku osiedla „Bacieczki”  w cichej, spokojnej dzielnicy z dala od zatłoczonych traktów komunikacyjnych. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

W placówce przedszkolnej pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, której głównym celem jest zapewnienie dziecku wszechstronnego, bezpiecznego rozwoju.

Godziny otwarcia

od 6:30 do 17:00

Stwarzamy każdemu dziecku warunki do:

-    samorealizacji,

-    współpracy w grupie,

-    twórczego myślenia,

-    dobrego przygotowania się do podjęcia nauki w szkole.

Współpracujemy z:

-    Pracownikami i nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki

w Białymstoku,

-    Przedszkolami Samorządowymi Miasta Białegostoku,

-    Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2 w Białymstoku,

-    Ośrodkiem Pomocy Rodzinie,

-    Biblioteką Szkoły Podstawowej nr 16 i Filią nr 4 Książnicy Podlaskiej,

-    Towarzystwem Przyjaciół Dzieci na osiedlu TBS,

-    Filharmonią Podlaską, teatrem „Co Nieco”, teatrem „Arkadia”, „Pod Orzełkiem”,

-    Uniwersytetem w Białymstoku w ramach realizowanych praktyk studenckich,

-    Fundacją „Świat na TAK” z siedzibą w Warszawie,

-    Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku,

-    Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku,

-    Stowarzyszeniem „Rodzina na PLUS”,

-    Instytucjami działającymi na rzecz dziecka,

-    Specjalistami w dziedzinie gimnastyki korekcyjnej, języka angielskiego.

W naszym przedszkolu każde dziecko jest szanowane i kochane. Są one współgospodarzami przedszkola. Każdemu dziecku gwarantujemy warunki do rozwoju we własnym tempie. Zapewniamy pomoc w osiąganiu sukcesu na miarę własnych możliwości.

Oferujemy:

  1. Uczestnictwo w spektaklach teatralnych.
  2. Udział w kołach zainteresowań prowadzonych przez nauczycieli przedszkola oraz innych formach zajęć prowadzonych przez zewnętrznych trenerów, edukatorów.
  3. Audycjach muzycznych.
  4. Konkursach wewnątrzprzedszkolnych i organizowanych przez inne przedszkola, instytucje.
  5. W miejskich imprezach kulturalnych.
  6. Dostęp do bazy szkolnej.
  7. Konsultacje z pedagogiem, psychologiem, terapeutą pedagogicznym, logopedą.

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
Przedszkole Samorządowe Nr 83
ul. Strażacka 25
15-687 Białystok 
tel. (085) 6531779
e-mail zsps1@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony