Założenia

 • Przedszkole Samorządowe nr 83 wychowuje dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia nauki w szkole.
 • W naszym przedszkolu dzieci czują się bezpiecznie, wychowywane są w atmosferze akceptacji i tolerancji.
 • Wychowankowie znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, rozwiązują problemy, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, radzą sobie z napotkanymi niepowodzeniami. 
 • Przedszkole gwarantuje warunki do rozwoju we własnym tempie. W naszej placówce każde dziecko jest szanowane i kochane. 
 • Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i ukierunkowane się na ich wszechstronny rozwój osobowości.
 • Nauczyciel wspiera dziecko, otacza je opieką, jest jego partnerem, pozwala na ujawnianie dziecięcej inwencji twórczej i pomysłów, dba o jego wszechstronny rozwój, dyskretnie towarzyszy rodzicom w wychowywaniu dzieci. 
 • Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci. Posiadają szeroką wiedzę w zakresie etapów rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Nauczycielki konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć.
 • Młoda, kreatywna i zaangażowana kadra na bieżąco doskonali swoje umiejętności i poszukuje innowacyjnych rozwiązań.
 • W naszym przedszkolu organizowane są różnego rodzaju uroczystości, sprzyjające rozwojowi dzieci oraz integracji nauczycieli i rodziców.
 • Przedszkole Samorządowe Nr 83 ściśle przestrzega Praw Dziecka.
 • Nasze przedszkole przekazuje rzetelne informacje o dziecku. Placówka wspomaga rodziców w wychowaniu i opiece nad dzieckiem.
 • Przedszkole wyposażone jest na wysokim poziomie, posiada ergonomiczny sprzęt, nowe meble, zabawki i nowoczesne pomoce dydaktyczne. 
 • Każda sala jest przytulna, urządzona w określonym kolorze:                                                                                                                                                              Grupa I – sala zielona – „Żabki”                                                                                                                                                                                                        Grupa II – sala niebieska – „Smerfy”                                                                                                                                                                                                  Grupa III – sala żółta – „Pszczółki”                                                                                                                                                                                                Grupa IV – sala pomarańczowa – „Tygryski”                                                                                                                                                                                        Grupa V - biała - "Żaczki"
 • Przedszkolny plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci i zachęca do zabawy. Posiada wszelkie niezbędne atesty dotyczące zachowania standardów bezpieczeństwa.
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
Przedszkole Samorządowe Nr 83
ul. Strażacka 25
15-687 Białystok 
tel. (085) 6531779
e-mail zsps1@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony