11 listopada- Narodowe Święto Niepodległości

11 Listopada 1918 r. to dzień szczególny dla nas Polaków. Po latach niewoli Polska odzyskała wolność! Z tej okazji 9 listopada w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość mająca upamiętnić rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Dzieci ze wszystkich grup oraz pracownicy przedszkola zebrali się w jednej sali, aby uroczyście świętować ten wyjątkowy dla Polaków czas. Wszyscy w dużym skupieniu oglądali program artystyczny przygotowany przez dzieci z grup najstarszych . Słuchając wierszy patriotycznych  przedszkolaki zapoznały się z wydarzeniem historycznym z dnia 11 listopada 1918 r. oraz przypomniały sobie znaczenie symboli narodowych. Wysłuchały pieśni legionowych oraz wspólnie odśpiewały hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego” pamiętając przy tym o zachowaniu należytej postawy.  

Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości miała na celu rozwijanie wśród wychowanków naszego przedszkola poczucia przynależności narodowej, pielęgnowanie polskiej kultury i tradycji. Jednocześnie była pouczającą lekcją historii i patriotyzmu. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
Przedszkole Samorządowe Nr 83
ul. Strażacka 25
15-687 Białystok 
tel. (085) 6531779
e-mail zsps1@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony