Zmiany w opłatach za przedszkole

Szanowni Rodzice/Opiekunowie !

Informujemy, iż na podstawie:

 - art. 106 ust. 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 208),

- Uchwały NR LXIII/884/22 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę XII/194/19 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych,

- Zarządzenia nr 48/2021/22 dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Białymstoku z dnia 08.08.2022 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej i ustalania zasad opłat za posiłki w Przedszkolu Samorządowym nr 83,

miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń od 01.01.2023r. wynosić będzie 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. Stawka wyżywienia dziecka w przedszkolu pozostaje bez zmian.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
Przedszkole Samorządowe Nr 83
ul. Strażacka 25
15-687 Białystok 
tel. (085) 6531779
e-mail zsps1@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony